U bent hier: Home › Testpagina's › OCR

OCR

IJsbaan Scheg overdekt

 

DEVENTER - De ijsbaan van sport-

en recreatiecentrum De Scheg

in Deventer wordt volledig over-

dekt. In maart begint de aanleg

van een speciaal doek dat het mid-

denterrein van de ijsbaan zal over-

kappen. De schaatsbaan van 400

meter is al overdekt en de nieuwe

constructie sluit hierop aan. De ge-

meente Deventer heeft 340.000 eu-

ro beschikbaar gesteld voor het ma-

ken van een definitief ontwerp.

De extra overkapping kost - samen

met een aantal andere aanpassin-

gen aan de ijsbaan - in totaal 3,5

miljoen euro.

De gemeente hoopt dat een volle-

dig overdekte ijsbaan de concurren-

tiestrijd met andere ijsbanen kan

overleven. Vooral de overdekte ijs-

baan in Enschede heeft De Scheg

veel bezoekers gekost. ,,Ik schat dat

het aantal bezoekers met 30 tot 40

procent is gedaald", zet wethouder

Gosse Hiemstra. ,,De ijsbaan trok
ongeveer 250.000 bezoekers per.

jaar. Met deze aanpassingen ver-

wachten we het grootste gedeelte

van dat verlies teniet te doen."

Veel schaatsers hebben De Scheg

de rug toegekeerd, omdat Ensche-

de voor hen een stuk dichterbij is.

Hiemstra: ,,Die schaatsers zijn we

definitief kwijt, maar we richten

ons op de tussencategorie die twij-

felt. Ook hopen we nieuwe bezoe-

kers te trekken." Dat moeten voor-

al schaatsers zijn die geen zin heb-

ben om met slecht weer op een

half overdekte baan hun rondjes te

schaatsen. ,,0ok het middengedeel-

te kunnen we vaker gebruiken."

Een volledig overdekte ijsbaan be-

tekent dat De Scheg ook veel min-

der energie verbruikt. Volgens wet-

houder Gosse Hiemstra is NV

DOS - beheerder van de ijsbaan -

nu 900.000 euro per jaar kwijt aan

energiekosten. ,,Waarschijnlijk 50

tot 60 procent daarvan komt voor

rekening van de ijsbaan. Boven-

dien zullen die kosten sterk stijgen

door stijgende energieprijzen. Dit

levert een besparing op van

137.000 per jaar."

Ook de gaten in de muren worden

dichtgemaakt met glas om meer

energie te besparen. Hiemstra:

,,Het middengedeelte laten we een

meter zakken, want koude lucht

zakt naar beneden. Zo bespaar je

ook weer energie. Verder komt

aan beide zijden van de ijsbaan

een opblaasbare boarding. Zo

creëer je een micro-klimaat dat

ook weer energie bespaart." Ver-

der komen de kleedkamers dichter

bij het ijs te staan. Daar was vol-

gens de gemeente behoefte aan.

Hiemstra: ,,Door de overkapping

is de ijsbaan weersonafhankelijk,

wordt het geluid gedempt en ver-

bruikt de baan minder energie.

We kunnen nu ook meer vermaak

bieden op het middenterrein en

dat trekt weer jongeren. Je kunt

ook een zomer- en een wintertuin

maken van het middengedeelte."

 

Loginstatus:

IJsbaan Status: Dicht
   (26-01-2013)

IJsbaan Lochem Gesloten

(Terug naar boven)

Weer Lochem:

Lidmaatschap »
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Seizoenkaarthouder
Schaatstrainingsgroep
Steunend Lid
Introductie (video)
Afdelingen »
Trainingen
Uitslagen »
Trainers
Juryleden
Eregalerij
Persoonlijke records
Clubrecords
Ranglijst aller tijden
Clubkleding
Afdeling Langebaan
Afdeling Marathon
Langebaan 2011-2012
Langebaan 2011-2012
Langebaan 2010-2011
Marathon 2010/2011
MarathonStand 2010/2011
Marathon 2009/2010
MarathonStand 2009/2010
Introductie (video)
Openingstijden
Route
IJsgroei
Toegangsprijzen
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...