U bent hier: Home › Trainingsgroep › Ranglijst aller tijden

Ranglijst aller tijden

100 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Simone Blaak DC2 16-1-2010 Deventer 11,67
Erna Hiddink DA1 12-3-1995 Deventer 11,96
Eline Veen DB2 27-11-2005 Deventer 11,99
Jorien Kleinsman DN2 15-11-2009 Deventer 12,06
 Hannah Schipper

 DC1

     12,18
Jessica Oudenampsen DPA 15-3-2008 Deventer 12,27
Mariet Eekhuis DB2 5-3-1994 Deventer 12,31
Maud Smeets DB2 11-3-2007 Deventer 12,4
Lisa van Eek DC2 16-1-2010 Deventer 12,48
Miranda Blaak DPB 21-2-2009 Deventer 12,5
Marieke Hendrix DN1 8-3-1999 Deventer 12,67
Liesbeth Brinkhorst DN1 15-10-1994 Deventer 12,8
Laura van Ramshorst DC2 1-11-2009 Deventer 12,91
Anneke Hendrix DA1 27-2-1999 Deventer 13,09
Linda Garritsen DN1 27-10-2001 Deventer 13,23
Barbara Bockting DA1 8-11-2008 Deventer 13,35
Ruth Wezinkhof DC1 22-11-2008 Deventer 12,89
Hannah Schipper 

 DPA

  Enschede   13,00
Sandra Visschers DA2 18-12-1993 Deventer 13,44
Rianne Brummelman DPA 14-3-1998 Deventer 13,57
Els Bousema DPC 9-3-1996 Deventer 13,68
Sanne Mensink DA1 30-12-2007 Deventer 14,02
Marian Berenpas DPA 25-10-1997 Deventer 14,2
Ineke Berenpas DPA 29-1-2000 Deventer 14,23
Lieke Bousema DPA 13-2-1999 Deventer 14,33
Hannah Schipper DPB 22-10-2011 Deventer 14,38
Sanne Groot Bramel DPA 8-3-1999 Deventer 14,45
Vera Mensink DPB 7-3-2004 Deventer 14,98
Ilse Veen DPB 10-2-2001 Deventer 14,99
Marleen Vlaswinkel DPA 12-12-1993 Deventer 15,12
Monique Lubberdink DA1 18-10-2008 Deventer 15,39
Ellemijn Holkamp  DPC 15-1-2011 Deventer 16.07
Els Ribbers DPA 28-11-2009 Deventer 16,27


300 meterdames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Simone Blaak DC2 16-1-2010 Deventer 28,02
Jorien Kleinsman DN2 15-11-2009 Deventer 28,46
Eline Veen DB2 27-11-2005 Deventer 28,85
Maud Smeets DB2 11-3-2007 Deventer 29,06
Lisa van Eek DC2 16-1-2010 Deventer 29,33
Jessica Oudenampsen DC2 16-1-2010 Deventer 29,8
Mariet Eekhuis DB2 5-3-1994 Deventer 30,08
Erna Hiddink DA1 12-3-1995 Deventer 30,09
Miranda Blaak DPB 14-3-2009 Deventer 30,39
Laura van Ramshorst DC2 16-1-2010 Deventer 30,74
Anneke Hendrix DA1 27-2-1999 Deventer 30,85
Linda Garritsen DA2 29-10-2000 Deventer 31,58
Ruth Wezinkhof DC2 16-1-2010 Deventer 31,67
Lisa van Eek DC1 1-11-2008 Deventer 32,83
Barbara Bockting DA1 8-11-2008 Deventer 33,25
Marieke Hendrix DB1 3-12-1994 Deventer 33,26
Sandra Visschers DA2 18-12-1993 Deventer 33,27
Liesbeth Brinkhorst DA2 18-12-1993 Deventer 33,69
Ruth Brinkhorst DB1 3-12-1994 Deventer 33,94
Sanne Mensink DA1 30-12-2007 Deventer 34,04
Rianne Brummelman DC1 25-10-1998 Deventer 34,37
Ineke Berenpas DPA 29-1-2000 Deventer 37,2
Sanne Groot Bramel DC2 18-11-2000 Deventer 37,31
Els Bousema DPA 22-12-1997 Deventer 38,3
Lieke Bousema DPB 14-2-1998 Deventer 38,7
Vera Mensink DPA 27-2-2005 Deventer 38,93
Marleen Vlaswinkel DC2 27-1-1996 Deventer 39,59
Monique Lubberdink DA1 18-10-2008 Deventer 40,71
Ilse Veen DPA 23-2-2002 Deventer 40,8
Marian Berenpas DPA 35786 Deventer 41,63
Els Ribbers DPB 39873 Deventer 47,54

500 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Jorien Kleinsman DN2 14-11-2009 Enschede 44,5
Simone Blaak DC2 6-2-2010 Enschede 44,69
Eline Veen DA1 4-11-2006 Heerenveen 44,89
Maud Smeets DB2 12-3-2007 Deventer 45,84
Mariet Eekhuis DB2 6-2-1994 Deventer 46,17
Marieke Hendrix DN1 13-2-1999 Deventer 46,49
Jessica Oudenampsen DC2 5-12-2009 Kolomna 46,64
Lisa van Eek DC2 6-2-2010 Enschede 46,64
Anneke Hendrix DA1 14-11-1998 Groningen 47,24
Erna Hiddink DA1 25-2-1995 Deventer 47,57
Linda Garritsen DN4 23-3-2005 Heerenveen 47,98
Miranda Blaak DPB 28-2-2009 Deventer 48,3
Laura van Ramshorst DC2 3-1-2010 Enschede 48,85
Ruth Wezinkhof DC1 28-2-2009 Deventer 48,86
Sandra Visschers DA2 9-1-1994 Deventer 50,35
Rianne Brummelman DC2 9-1-2000 Deventer 50,6
Sanne Mensink DB2 23-12-2006 Erfurt 51,61
Barbara Bockting DB2 9-2-2008 Deventer 52,76
Liesbeth Brinkhorst DN1 11-3-1995 Deventer 53,02
Sandra Rhebergen DA1 11-3-1995 Deventer 53,65
Ruth Brinkhorst DB1 11-3-1995 Deventer 54
Karin Regelink DS 12-2-1994 Deventer 55,2
Margreet Pasman DA2 11-3-1995 Deventer 56,24
Vera Mensink DC1 18-2-2006 Deventer 57,28
Ineke Berenpas DC1 20-1-2001 Deventer 57,52
Sanne Groot Bramel DC2 20-1-2001 Deventer 57,63
Marleen Vlaswinkel DB2 27-12-1997 Deventer 1.00,09
Els Bousema DPA 14-2-1998 Deventer 1.02,48
Lieke Bousema DC1 29-1-2000 Deventer 1.03,60
Ilse Veen DPA 16-3-2002 Deventer 1.03,81
Monique Lubberdink DA1 8-11-2008 Deventer 1.04,26
Anna van Waalwijk DB1 26-2-2006 Deventer 1.07,49
Marian Berenpas DPA 14-2-1998 Deventer 1.11,18
Suzanne Pegge DA1 7-2-1998 Deventer 1.13,33
Els Ribbers DPA 10-1-2010 Deventer 1.24,12

700 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Miranda Blaak DPB 7-3-2009 Deventer 1.06,20
Jessica Oudenampsen DC1 11-3-2009 Deventer 1.06,47
Ruth Wezinkhof DC1 11-3-2009 Deventer 1.08,70
Barbara Bockting DB2 6-1-2008 Deventer 1.19,47
Vera Mensink DC1 7-1-2006 Deventer 1.28,13
Monique Lubberdink DA1 8-11-2008 Deventer 1.32,51
Linda Garritsen DPA 15-1-1995 Deventer 1.36,20
Maud Smeets DPB 28-12-2001 Deventer 1.45,90
Sanne Groot Bramel DPD 27-1-1996 Deventer 1.52,27
Els Bousema DPC 27-1-1996 Deventer 1.54,43
Marian Berenpas DPC 27-1-1996 Deventer 1.57,29
Els Ribbers DPA 10-1-2010 Deventer 2.01,54
Lieke Bousema DPD 27-1-1996 Deventer 2.01,88

1000 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Jorien Kleinsman DN2 11-10-2009 Enschede 1.29,48
Eline Veen DA2 4-11-2006 Heerenveen 1.30,71
Jessica Oudenampsen DB1 4-12-2010 Kolomna 1.30.84
Maud Smeets DB2 12-3-2007 Deventer 1.31,00
Simone Blaak DC1 8-2-2009 Enschede 1.31,73
Mariet Eekhuis DB2 29-12-1993 Groningen 1.32,63
Anneke Hendrix DB2 16-11-1997 Deventer 1.33,78
Lisa van Eek DC2 21-2-2010 Heerenveen 1.34,03
Marieke Hendrix DA2 7-12-1997 Deventer 1.34,88
Linda Garritsen DN4 15-1-2005 Deventer 1.35,48
Laura van Ramshorst DC2 3-1-2010 Enschede 1.38,12
Miranda Blaak DPB 8-2-2009 Enschede 1.39,04
Rianne Brummelman DB1 2-12-2000 Deventer 1.39,57
Erna Hiddink DA1 25-2-1995 Deventer 1.40,57
Sandra Visschers DA2 26-2-1994 Deventer 1.41,71
Ruth Wezinkhof DC1 10-3-2009 Enschede 1.42,03
Barbara Bockting DB2 14-3-2008 Deventer 1.45,55
Sanne Mensink DB2 22-10-2006 Deventer 1.47,85
Sandra Rhebergen DB2 5-1-1994 Deventer 1.50,91
Liesbeth Brinkhorst DA2 26-2-1994 Deventer 1.52,19
Vera Mensink DC2 19-11-2006 Deventer 1.55,48
Ruth Brinkhorst DB1 11-3-1995 Deventer 1.55,74
Ineke Berenpas DC1 20-1-2001 Deventer 1.57,47
Sanne Groot Bramel DC2 9-12-2000 Deventer 1.57,77
Marleen Vlaswinkel DB2 27-12-1997 Deventer 2.03,56
Lieke Bousema DC1 30-10-1999 Deventer 2.12,95
Els Bousema DPA 7-3-1998 Deventer 2.17,72
Monique Lubberdink DA1 26-10-2008 Deventer 2.20,17
Anna van Waalwijk DB1 26-2-2006 Deventer 2.22,43
Suzanne Pegge DA1 27-12-1997 Deventer 2.46,44

1500 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Eline Veen DA1 6-1-2007 Deventer 2.17,94
Marieke Hendrix DA2 2-1-1998 Heerenveen 2.19,26
Linda Garritsen DN4 8-1-2005 Erfurt 2.20,77
Jessica Oudenampsen DB1 13-2-2011 Enschede 2.20.86
Jorien Kleinsman DN2 17-10-2009 Erfurt 2.21,17
Anneke Hendrix DA1 12-12-1998 Heerenveen 2.21,83
Mariet Eekhuis DA1 11-3-1995 Deventer 2.22.91
Maud Smeets DB2 12-3-2007 Deventer 2.23,41
Lisa van Eek DC2 2-1-2010 Enschede 2.27,44
Simone Blaak DC1 2-11-2008 Deventer 2.28,39
Laura van Ramshorst DC2 13-12-2009 Nijmegen 2.31,41
Rianne Brummelman DB1 19-11-2000 Nijmegen 2.34,54
Erna Hiddink DA1 11-3-1995 Deventer 2.36,37
Sandra Visschers DA2 9-1-1994 Deventer 2.37,31
Liesbeth Brinkhorst DN1 11-3-1995 Deventer 2.45,07
Ruth Wezinkhof DC2 21-11-2009 Deventer 2.46,31
Sandra Rhebergen DA1 11-3-1995 Deventer 2.46,43
Barbara Bockting DB2 24-1-2009 Deventer 2.51,05
Sanne Mensink DA1 5-1-2008 Deventer 2.51,70
Margreet Pasman DA2 11-3-1995 Deventer 2.53,84
Karin Regelink DS 12-2-1994 Deventer 2.54,83
Ruth Brinkhorst DB1 11-2-1995 Deventer 3.00,21
Moniek Lubberdink DB2 5-1-2008 Deventer 3.40,81
Suzanne Pegge DA1 7-2-1998 Deventer 4.02,90

3000 meter dames

Marieke Hendrix DA2 2-1-1998 Heerenveen 4.57,31
Eline Veen DA1 7-1-2007 Heerenveen 4.57,58
Jessica Oudenampsen DB1 20-3-2011 Enschede 4.58.31
Linda Garritsen DN4 2-12-2004 Heerenveen 4.59,67
Jorien Kleinsman DN2 19-12-2009 Enschede 5.00,39
Anneke Hendrix DA1 13-2-1999 Groningen 5.01,46
Mariet Eekhuis DB2 16-10-1993 Deventer 5.14,43
Maud Smeets DC2 26-2-2005 Deventer 5.41,98
Karin Regelink DS 13-3-1994 Deventer 5.59,18
SandraVisschers DA2 13-3-1994 Deventer 6.00,38
Erna Hiddink DB2 13-3-1994 Deventer 6.12,52
LiesbethBrinkhorst DN1 26-2-1995 Deventer 6.20,95
SandraRhebergen DB2 13-3-1994 Deventer 6.23,98

5000 meter dames

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Linda Garritsen DN4 20-03-2005 Nijmegen 8.57,43

100 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
HarryPardijs HS 14-2-2009 Enschede 10,17
Renee Derksen HN1 2-12-2007 Assen 10,51
Eddy Derksen HA2 7-12-2008 Deventer 10,56
Arne Botter HS 16-1-2010 Deventer 10,63
Sander Meijerink HB2 15-1-2011 Enschede 10.75 
Harm Haarlink HN1 9-1-2005 Deventer 10,9
Sjoerd Haarlink HA2 27-11-1999 Deventer 10,91
Rick Blankenberg HA1 2-3-2003 Deventer 11,03
Thijs Govers         HC1     13-11-2011     Deventer  11.12
Gerbert Krukerink HN1 27-11-1999 Deventer 11,15
Jorn Kuitert HB1 15-1-2011 Enschede 11.15 
Kees Janssen HB1 27-10-2007 Deventer 11,28
Bart Kuitert         HC2  13-11--2011    Deventer  11.36
Tom Olthof         HB2  20-10-2011         Inzell  11.38
The Klumpenhouwer HB2 8-3-1999 Deventer 11,55
Jelle van der Zwaag HA1 16-3-2009 Heerenveen 11,68
Johan Dinkelman HB2 8-11-1997 Deventer 11,81
Tim Hulshof         HB1     13-11-2011     Deventer  12.01
Martin Mensink HB1 16-1-2010 Deventer 12,02
Erwin Blankenberg HC2 23-11-2003 Deventer 12,03
Sjoerd Botter HB1 18-11-2000 Deventer 12,23
Duco Anne Runia HB1 18-11-2000 Deventer 12,33
Ruud Rouwenhorst HS 16-1-2010 Deventer 12,64
Edwin Dinkelman HB2 17-10-1999 Deventer 12,78
Gijs de Vries HC2 25-10-2003 Deventer 13,08
Nick Witmarsum        HPA  6-11-2011     Deventer  13,21
Walter Groot Bramel HB1 8-3-1999 Deventer 13,37
Jordi Schepers HPA 25-11-2000 Deventer 13,47
Rick Hendrix HB1 8-3-1999 Deventer 13,55
Sjoerd Meijerink HC1 26-2-2006 Deventer 13,57
Mart Nijhoff HPA 22-10-2011 Deventer 13,64
Kevin Fleerkate HPA 8-2-2004 Deventer 13,64
Willem Bakker HC1 12-12-1993 Deventer 13,81
Huib Weeke HPD 3-3-2005 Deventer 13,97
Bart Ribbers HC2 2-1-2010 Deventer 13,97
Jorn Tragter HPD 17-1-2010 Enschede 13,98
Tim Rothman HPB 26-2-2000 Deventer 13,99
Tom Boveree HPC 21-11-1998 Deventer 14,14
Jitze Eggink HPC 16-2-1997 Deventer 14,14
Floris Langhout HPA 7-11-1998 Deventer 14,2
Jeroen Hutten HPB 13-2-1999 Deventer 14,25
Sjoerd Christiaans HPC 10-2-2008 Deventer 14,27
Tim Garritsen HB1 8-3-1999 Deventer 14,31
Joris Weersink HPB 3-2-2001 Deventer 14,43
Tom Bouwhuis HPB 13-2-1999 Deventer 14,5
Pieter Bas Oort HPA 24-10-1993 Deventer 14,6
Jord Govers HPC 22-10-2011 Deventer 14,67
Jurre Nijhoff HPC 12-3-2011 Deventer 14,76
Jorn van Veen HPA 26-2-2000 Deventer 14,99
Nick Verweij HPD 17-1-2010 Enschede 15,02
Thijs Weersink HPB 13-2-1999 Deventer 15,3
Joute Donderwinkel HPB 22-10-2011 Deventer 15,37
Sjors Mol HPD 7-3-1999 Deventer 15,61
Dirk Meulenman HPE 13-12-1997 Deventer 15,84
Jacob Vorenkamp HPA 30-1-1994 Deventer 15,95
Jan-Willem van Tilburg HPD 19-1-1997 Deventer 16,86
Benno Groot Bramel HPA 12-2-1994 Deventer 17,04
Cyrille Vloedgraven HPD 22-2-1997 Deventer 17,06
Sebastian Holkamp  HPE 15-1-2011 Deventer 17.26
Geert Cornelissen HPB 24-10-1993 Deventer 17,5
Huub Weener HPA 10-1-2010 Deventer 18,17

300 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Harry Pardijs HS 14-2-2009 Enschede 24,22
Sander Meijerink 

 HA2

     24,42
Eddy Derksen HA2 13-12-2008 Heerenveen 24,9
Renee Derksen HA1 27-11-2005 Deventer 25,07
Thijs Govers         HC1  13-11-2011     Deventer  25.70
Sander Meijerink HB1 6-12-2009 Groningen 24,42
Arne Botter HA2 21-1-2001 Deventer 26,17
Harm Haarlink HN1 9-1-2005 Deventer 26,21
Gerbert Krukerink HN2 21-1-2001 Deventer 26,34
Jorn Kuitert HB1 4-12-2010 Deventer 26.47 
Bart Kuitert        HC2  13-11-2011     Deventer 26.50
Sjoerd Haarlink HA2 27-11-1999 Deventer 26,56
Kees Janssen HB1 27-10-2007 Deventer 27,18
Rick Blankenberg HA2 25-10-2003 Deventer 27,61
Tim Hulshof         HB1  20-10-2011         Inzell  27,85
Tom Olthof HB1 14-11-2010 Deventer 27.74
Erwin Blankenberg HC2 8-2-2004 Deventer 27,99
The Klumpenhouwer HB2 6-2-1999 Deventer 28,76
Martin Mensink HB1 16-1-2010 Deventer 29,08
Johan Dinkelman HA1 25-10-1998 Deventer 29,58
Ruud Rouwenhorst HS 16-1-2010 Deventer 29,82
Sjoerd Botter HB1 18-11-2000 Deventer 29,97
Jelle van der Zwaag HB1 2-12-2006 Deventer 30,38
Duco Anne Runia  HB1 18-11-2000 Deventer 30,63
Harm Luttikhedde HC2 3-12-1994 Deventer 31,33
Sjoerd Meijerink HC2 4-11-2006 Deventer 33,1
Mart Nijhoff HPA 22-10-2011 Deventer 33,38
Gijs de Vries HC2 25-10-2003 Deventer 33,38
Edwin Dinkelman HB2 17-10-1999 Deventer 33,76
Kevin Fleerkate HPA 8-2-2004 Deventer 33,8
Walter Groot Bramel HC2 8-11-1997 Deventer 34,45
Rick Hendrix HB1 25-10-1998 Deventer 34,81
Jordi Schepers HPA 25-11-2000 Deventer 35,01
Nick witmarsum        HPA  06-11-2-11     Deventer  35,72
Sjoerd Christiaans HPA 13-2-2010 Deventer 36,63
Tim Rothman HPB 29-1-2000 Deventer 36,7
Huib Weeke HPC 3-3-2007 Deventer 37,01
Bart Ribbers HC2 28-11-2009 Deventer 37,75
Tom Boveree HPC 7-3-1999 Deventer 38,18
Floris Langhout HPA 16-1-1999 Deventer 38,47
Joris Weersink HPB 3-2-2001 Deventer 38,55
Jorn Tragter HPC 18-3-2011 Deventer 38,37
Jitze Eggink HPC 16-2-1997 Deventer 39,37
Jeroen Hutten HPB 7-3-1999 Deventer 39,39
Willem Bakker HC1 12-2-1994 Deventer 39,59
Jaco Vorenkamp HPA 6-3-1994 Deventer 39,78
Jurre Nijhoff HPD 12-3-2011 Deventer 38,81
Benno Groot Bramel HPA 6-3-1994 Deventer 40,67
Pieter Bas Oort HPA 6-3-1994 Deventer 40,93
Tom Bouwhuis HPB 7-3-1999 Deventer 41,89
Nick Verweij HPD 17-1-2010 Enschede 41,9
Jorn van Veen HPA 28-12-1999 Deventer 42,03
Dylan van Aalederen  HPB 15-1-2011 Deventer 43.10
Joute Donderwinkel HPC 12-2-2011 Deventer 43,22
Jord Govers HPC 22-10-2011 Deventer 42,7
Thijs Weersink HPB 13-2-1999 Deventer 45,38
Martijn Kettelarij HC1 27-1-1996 Deventer 45,55
Sjors Mol HPD 36204 Deventer 46,1
Geert Cornelissen HPB 34266 Deventer 46,8
Dirk Meulenman HPE 35840 Deventer 47,87
Huub Weener HPA 40188 Deventer 54,35

500 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Sander Meijerink 

 HA2

   

 37,25

HarryPardijs HN1 16-3-2009 Heerenveen 37,58
Eddy Derksen HN1 14-11-2009 Groningen 38,55
Renee Derksen HA2 17-2-2007 Hoorn 38,76
Tom Olthof 

 HA1

 01-12-2012  Enschede

 39,29

Thijs Govers 

 HC2

   09-12-2012  Groningen

 39,79

Kees Janssen HB1 10-2-2008 Heerenveen 40,12
Jorn Kuitert HB1 13-2-2011 Enschede 40.27
Arne Botter HN2 1-3-2003 Deventer 40,4
Gerbert Krukerink HN2 3-2-2001 Deventer 40,69
Thijs Govers  HC1 23-10-2011 Deventer 40,74
Tom Olthof HB1 5-12-2010 Kolomna 40,78
Sjoerd Haarlink HN1 3-2-2001 Deventer 41,18
 Bart Kuitert         HC2  06-11-2011    Enschede    41,46
Arjan Mombarg HS 25-2-1995 Deventer 41,65
Rick Blankenberg HA1 1-3-2003 Deventer 41,7
Harm Haarlink HN1 6-11-2004 Deventer 41,72
Laurens Achterkamp HS 18-2-2006 Deventer 42,65
Johan Dinkelman HN1 3-2-2001 Deventer 43
Harm Luttikhedde HB1 9-3-1996 Deventer 43,14
Jan Visschers HV 12-2-1994 Deventer 43,45
Melvin Roerdink HA2 28-3-1998 Heerenveen 43,5
Jelle v/d Zwaag HA1 28-2-2009 Deventer 43,58
Tim Hulshof         HB1  19-10-2011         Inzell    43,92
Sjoerd Botter HA1 16-11-2002 Deventer 44,33
Edwin Dinkelman HA2 23-2-2002 Deventer 45,09
The Klumpenhouwer HN2 22-12-2002 Deventer 45,15
Martin Mensink HB1 25-10-2009 Enschede 45,25
Arjan Krijgsman HS 13-2-1999 Deventer 45,37
Ruben Meijerink HA1 11-3-1995 Deventer 45,38
Tim Hulshof HC2 5-12-2010 Kolomna 45.51
Tom Suter HB2 11-3-1995 Deventer 45,99
Erwin Blankenberg HC2 7-3-2004 Deventer 46,11
Ruud Rouwenhorst HSA 31-10-2010 Enschede 46,28
John Koeleman HA2 15-2-1997 Deventer 46,58
Henk Pasman HV 12-2-1994 Deventer 46,77
Kevin Fleerkate HC2 26-2-2006 Deventer 47,55
Duco Anne Runia HB1 19-11-2000 Deventer 47,58
Gijs de Vries HB2 7-1-2006 Deventer 48,13
Henk Udink HS 25-2-1995 Deventer 48,13
Harry Nijhoff H40 10-3-2009 Deventer 48,48
Rene Lubbers HS 12-2-1994 Deventer 48,6
Richard Haytink HA2 12-12-1993 Deventer 48,87
Henk Vasters HS 12-2-1994 Deventer 49,12
Henk Gersen HS 12-2-1994 Deventer 49,23
Kasper Visschers HB2 25-2-1995 Deventer 49,5
Roel Lichtenberg HS 12-2-1994 Deventer 49,76
H. Woelders HV 12-2-1994 Deventer 50,29
Henk Nijkamp HV 12-2-1994 Deventer 50,59
Benno Groot Bramel HB1 15-2-1997 Deventer 50,85
Martin Zomer HV 12-2-1994 Deventer 51,24
Martijn Kettelarij HA2 3-2-2001 Deventer 51,28
Willem Bakker HC2 12-2-1994 Deventer 51,58
Walter Groot Bramel HB1 13-2-1999 Deventer 51,6
Laurens Romville HC2 21-11-1998 Deventer 51,94
Sjoerd Meijerink HC2 19-11-2006 Deventer 52,13
Mart Nijhoff         HPA  6-11-2011     Deventer    52,75
Arjan Boeijink HS 13-2-1999 Deventer 53,24
Jordi Schepers HC1 16-2-2002 Deventer 53,41
Rick Hendrix HB1 8-3-1999 Deventer 53,43
Frank Vaneker HB1 25-2-1995 Deventer 53,44
Ruud Rouwenhorst HS 3-3-2007 Deventer 54,06
Pieter Bas Oort HB1 7-12-1996 Deventer 55,78
Mart Nijhoff HPB 12-3-2011 Deventer 53,21
Pim Peters HS 3-2-2001 Deventer 56,15
Thomas Romville HB1 27-12-1997 Deventer 56,32
Tim Garritsen HB1 28-11-1999 Deventer 57,21
Marcel Hoog Antink HS 12-2-1994 Deventer 57,63
Floris Langhout HC1 29-1-2000 Deventer 58,1
Sjoerd Christiaans HPB 16-3-2009 Heerenveen 58,16
Erik Lankhorst HC2 30-1-1994 Deventer 59,26
Frans van Nobelen HS 12-2-1994 Deventer 59,28
Marc v/d Woning HB1 5-1-1994 Deventer 1.00,19
Tim Rothman HPB 11-3-2000 Deventer 1.00,50
Jan Dinkelman HV 27-1-1996 Deventer 1.01,17
Bart Ribbers HC2 6-3-2010 Deventer 1.01,33
Huib Weeke HPC 27-1-2007 Deventer 1.04,38
Nicky van Eek HPA 10-1-2010 Deventer 1.06,48
Nick Witmarsum HPB 12-2-2011 Deventer 1.06.52
Bas Sesink HN2 13-2-1999 Deventer 1.07,18
Joris Weersink HPB 3-2-2001 Deventer 1.07,18
Jacob Vorenkamp HPA 6-3-1994 Deventer 1.07,68
Renzo Berendsen HB1 12-2-1994 Deventer 1.08,21
Jorn van Veen HPA 26-2-2000 Deventer 1.10,76
Joute Donderwinkel  HPC 12-2-2011 Deventer 1.12.19
Gerton Harkink HC2 34377 Deventer 1.13,21
Dylan van Aalederen HPB 15-1-2011 Deventer 1.13.36
Erik Postel HB1 34377 Deventer 1.21,21

700 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Harry Pardijs HS 7-3-2005 Deventer 52,76
Eddy Derksen HB2 3-3-2007 Deventer 56,98
Arne Botter HN2 14-3-2003 Deventer 59,74
Thijs Govers HPA 12-2-2011 Deventer 1.01,51
Bart Kuitert HPA 17-1-2010 Enschede 1.05,19
Jorn Kuitert HC1 10-3-2009 Deventer 1.05,83
Sander Meijerink HC1 8-3-2008 Deventer 1.06,78
Ruud  Rouwenhorst HSA 1-2-2009 Deventer 1.08,16
Gijs de Vries HB2 30-10-2005 Deventer 1.08,32
Tom Olthof HPA 10-3-2008 Deventer 1.08,34
Tim Hulshof HPA 7-3-2009 Deventer 1.11,96
Martin Mensink HPA 16-3-2007 Deventer 1.16,84
Erwin Blankenberg HPA 15-2-2002 Deventer 1.17,23
Rick Blankenberg HPA 14-2-1998 Deventer 1.17,88
Jelle van der Zwaag HC2 30-10-2005 Deventer 1.18,01
Mart Nijhoff HPB 12-2-2011 Deventer 1.18.44
Sjoerd Botter HPA 14-2-1998 Deventer 1.18,79
Renee Derksen HPA 28-12-2000 Deventer 1.20,25
Duco Anne Runia HPA 14-2-1998 Deventer 1.22,85
Sjoerd Meijerink HC1 30-10-2005 Deventer 1.23,07
Kevin Fleerkate HPA 28-12-2004 Deventer 1.25,70
Sjoerd Christiaans HPB 24-1-2009 Deventer 1.28,85
Jordi Schepers HPA 28-12-2000 Deventer 1.29,64
Walter Groot Bramel HPA 30-12-1995 Deventer 1.32,39
Nicky van Eek HPA 10-1-2010 Deventer 1.35,08
Nick Witmarsum HPB 12-2-2011 Deventer 1.36.94
Edwin Dinkelman HPA 30-12-1995 Deventer 1.37,57
Rick Hendrix HPA 35091 Deventer 1.52,51

1000 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Harry Pardijs HS 17-3-2001 Calgary 1.14,14
Sander Meijerink HB2 20-11-2010 Enschede 1.15.42
Renee Derksen HA2 17-2-2007 Hoorn 1.16,68
Eddy Derksen HA1 21-1-2008 Heerenveen 1.17,83
Kees Janssen HB1 10-2-2008 Heerenveen 1.19,71
Laurens Achterkamp HS 12-3-2007 Deventer 1.20,34
Arne Botter HN2 1-3-2003 Deventer 1.20,50
Jorn Kuitert HB1 20-3-2011 Heerenveen 1.21.03
Gerbert Krukerink HN2 21-1-2001 Deventer 1.21,31
Sjoerd Haarlink HN1 21-1-2001 Deventer 1.21,73
Tom Olthof HB1 18-12-2010 Enschede 1.21,87
Thijs Govers HC1 24-9-2011 Nijmegen 1.23.23
Bart Kuitert HC1 13-2-2011 Enschede 1.23,47
Harm Haarlink HN1 22-1-2005 Deventer 1.25,60
Jelle van der Zwaag HA1 13-3-2009 Deventer 1.26,31
Sjoerd Botter HA1 19-10-2002 Deventer 1.27,25
Martin Mensink HB1 25-10-2009 Enschede 1.28,21
Rick Blankenberg HA2 16-11-2003 Deventer 1.28,25
 Tim Hulshof         HB1  20-10-2011         Inzell 1.28,91
Melvin Roerdink HA2 18-10-1997 Deventer 1.30,59
Ruud Rouwenhorst HSA 25-10-2009 Enschede 1.32,16
Erwin Blankenberg HC2 23-11-2003 Deventer 1.32,28
Harm Luttikhedde HB1 7-1-1996 Deventer 1.33,49
Tim Hulshof HC2 31-10-2010 Enschede 1.33.89
Johan Dinkelman HB2 18-10-1997 Deventer 1.34,06
The Klumpenhouwer HB2 17-1-1999 Nijmegen 1.34,75
Duco Anne Runia HB1 9-12-2000 Deventer 1.35,66
Gijs de Vries HB2 7-1-2006 Deventer 1.39,84
Walter Groot Bramel HB1 10-3-1999 Deventer 1.41,71
Kevin Fleerkate HC1 13-2-2005 Deventer 1.41,91
Benno Groot Bramel HB2 15-02-1998 Deventer 1.42,75
Edwin Dinkelman HB2 29-1-2000 Deventer 1.43,00
Laurens Romville HC2 10-3-1999 Deventer 1.43,42
Sjoerd Meijerink HC2 18-11-2006 Deventer 1.46,51
Pieter Bas Oort HB2 19-10-1997 Deventer 1.47,82
Rick Hendrix HA1 22-10-2000 Nijmegen 1.48,00
Jordi Schepers HC1 15-3-2002 Deventer 1.48,58
Martijn Kettelarij HB1 19-10-1997 Deventer 1.50,48
Thomas Romville HC2 22-2-1997 Deventer 1.56,92
Tim Garritsen HB2 28-11-1999 Deventer 1.58,19
Floris Langhout HC1 29-1-2000 Deventer 1.58,60
Erik Lankhorst HC2 30-1-1994 Deventer 1.59,18
Sjoerd Christiaans HPB 8-2-2009 Enschede 2.09,36
Frank Vaneker HC2 12-2-1994 Deventer 2.09,51
Willem Bakker HC1 14-3-1994 Deventer 2.18,46
Bart Ribbers HC2 10-1-2010 Deventer 2.21,85
Gerton Harkink HC2 27-2-1994 Deventer 2.57,60

1500 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Sander Meijerink HA2 10-10-2012 Enschede 1.56.49
HarryPardijs HS 15-3-2001 Calgary 1.57,32
Renee Derksen HA2 23-12-2006 Erfurt 1.58,70
Tom Olthof   HA1  12-12-2012

 Enschede

 2,00,78
Eddy Derksen HA1 11-12-2007 Heerenveen 2.01,71
Kees Janssen HB1 9-2-2008 Heerenveen 2.02.02
Tom Olthof        HB2  29-10-2011  Enschede  2.03,91
Laurens Achterkamp HS 18-2-2006 Deventer 2.04,31
Thijs Govers 

 HC2

 29-12-2012

 Erfurt

 2.04,34
Arne Botter HN2 23-11-2002 Deventer 2.05,05
Jorn Kuitert HB2 24-9-2011 Nijmegen 2.06.18
Gerbert Krukerink HN2 14-3-2001  Heerenveen 2.06,40
Johan Dinkelman HN2 11-3-2002 Deventer 2.06,51
Bart Kuitert 

 HC2

          2012         2.06,50
Sjoerd Haarlink HN1 22-10-2000 Nijmegen 2.07,62
Harm Haarlink HA1 23-11-2002 Deventer 2.13,50
Rick Blankenberg HA1 1-3-2003 Deventer 2.13,50
Arjan Mombarg HS 25-2-1995 Deventer 2.14,43
Sjoerd Botter HA1 25-1-2003 Nijmegen 2.14,51
Jelle van der Zwaag HA1 16-3-2009 Heerenveen 2.14,74
Melvin Roerdink HA2 7-3-1998 Deventer 2.15,43
Edwin Dinkelman HS 5-1-2008 Deventer 2.17,68
Martin Mensink HC2 11-3-2009 Deventer 2,18,28
Jan Visschers HV 25-2-1995 Deventer 2.18,47
Ruud Rouwenhorst HS 16-3-2009 Heerenveen 2.18,88
Harm Luttikhedde HB1 11-11-1995 Deventer 2.21,17
Tim Hulshof         HB1  29-10-2011      Deventer  2.21.62
Arjan Krijgsman HS 13-2-1999 Deventer 2.22,34
Henk Pasman HV 12-2-1994 Deventer 2.23,14
Tom Suter HB2 11-3-1995 Deventer 2.23,58
Erwin Blankenberg HC2 8-11-2003 Deventer 2.24,25
John Koeleman HA2 22-2-1997 Deventer 2.24,52
Ruben Meijerink HA1 11-3-1995 Deventer 2.24,79
Rene Lubbers  HS 12-2-1994 Deventer 2.27,61
The Klumpenhouwer HN2 22-12-2002 Deventer 2.28,62
Henk Udink HS 25-2-1995 Deventer 2.28,63
Henk Nijkamp HV 12-2-1994 Deventer 2.30,06
Henk Gersen HS 12-2-1994 Deventer 2.30,75
Harry Nijhoff H40 24-1-2009 Deventer 2.30,43
Richard Haytink HA2 24-10-1993 Deventer 2.34,90
H. Woelders HV 12-2-1994 Deventer 2.36,54
Kasper Visschers HB2 11-3-1995 Deventer 2.36,54
Henk Vasters HS 12-2-1994 Deventer 2.36,82
Duco Anne Runia HB1 19-11-2000 Deventer 2.37,02
Martin Zomer HV 12-2-1994 Deventer 2.37,28
Martijn Kettelarij HA2 3-2-2001 Deventer 2.38,59
Roel Lichtenberg HS 12-2-1994 Deventer 2.39,97
Rick Hendrix HA2 23-2-2002 Deventer 2.40,57
Benno Groot Bramel HB1 15-2-1997 Deventer 2.42,03
Walter Groot Bramel HB1 13-2-1999 Deventer 2.43,88
Arjan Boeijink HS 13-2-1999 Deventer 2.44,41
Johan Pegge HV 12-2-1994 Deventer 2.47,62
Ruud Rouwenhorst HSA 16-3-2007 Deventer 2.47,84
Laurens Romville HC2 7-2-1999 Deventer 2.50,57
Pim Peeters HS 3-2-2001 Deventer 2.51,89
Frank Vaneker HB1 11-3-1995 Deventer 2.53,80
Marcel Hoog Antink HS 12-2-1994 Deventer 2.54,15
Pieter Bas Oort HB2 4-1-1997 Deventer 2.56,21
Jan Dinkelman HV 27-12-1997 Deventer 3.07,04
Wied Hendrix HV 27-12-1997 Deventer 3.07,58
Frans van Nobelen HS 12-2-1994 Deventer 3.12,02
Marc v/d Woning HB1 5-1-1994 Deventer 3.21,60
Renzo Berendsen HB1 12-2-1994 Deventer 3.28,72
Bas Sesink HN2 13-2-1999 Deventer 3.37,23
Erik Postel HB1 12-2-1994 Deventer 4.25,9

3000 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Kees Janssen HB1 13-1-2008 Heerenveen 4.17,26
Renee Derksen HB2 15-1-2005 Heerenveen 4.17,63
Sander meijerink HB2 9-10-2010 Enschede 4.19.51
Arne Botter HN4 12-12-2004 Deventer 4.23,00
Jorn Kuitert HB1 12-12-2010 Enschede 4.26.41
Eddy Derksen HB2 7-1-2007 Heerenveen 4.27,79
Harry Pardijs HS 5-11-2000 Deventer 4.29,64
Sjoerd Haarlink HN1 25-1-2001 Groningen 4.30,50
Johan Dinkelman HN1 3-2-2001 Deventer 4.30,74
Laurens Achterkamp HS 7-3-2004 Deventer 4.33,39
Gerbert Krukerink HN2 25-1-2001 Groningen 4.36,50
Sjoerd Botter HA1 25-1-2003 Nijmegen 4.37,03
Arjan Mombarg HS 25-2-1995 Deventer 4.43,04
Jan Visschers HV 25-2-1995 Deventer 4.46,20
Tom Olthof HB1 31-10-2010 Enschede 4.46,33
Harm Haarlink HA2 15-2-2004 Deventer 4.50,95
Rick Blankenberg HA1 25-1-2003 Nijmegen 4.51,21
Martin Mensink HB1 8-2-2009 Enschede 4.54,60
Tim Hulshof         HB1  29-10-2011    Deventer 4.57,38
Melvin Roerdink HA1 24-11-2996 Deventer 4.57,42
Edwin Dinkelman HA1 3-2-2001 Deventer 4.59,00
Ruud Rouwenhorst HS 27-2-2010 Deventer 5.02,90
Arjan Krijgsman HS 13-2-1999 Deventer 5.03,61
Rene Lubbers HS 12-2-1994 Deventer 5.05,98
Henk Pasman HV 12-2-1994 Deventer 5.09,05
Harm Luttikhedde HB2 24-11-1996 Deventer 5.10,96
The Klumpenhouwer HB2 17-1-1999 Nijmegen 5.17,77
Henk Gersen HS 12-2-1994 Deventer 5.23,90
Henk Udink HS 12-2-1994 Deventer 5.35,02
Richard Haytink HA1 13-3-1994 Deventer 5.36,37
Martijn Kettelarij HA2 3-2-2001 Deventer 5.40,88
Henk Vasters HS 13-2-1999 Deventer 5.41,44
John Koeleman HA1 27-1-1996 Deventer 5.48,02
Rick Hendrix HA2 23-2-2002 Deventer 5.48,02
Tom Suter HA1 27-1-1996 Deventer 5.59,15
Pim Peeters HS 3-2-2001 Deventer 6.03,51
Kasper Visschers HA1 27-1-1996 Deventer 6.10,50

5000 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Renee Derksen HA1 29-12-2005 Collalbo 7.34,99
Sjoerd Haarlink HN1 26-1-2001 Groningen 7.51,70
Arne Botter HN4 20-2-2005 Deventer 7.57,09
Harry Pardijs HS 15-2-2004 Deventer 7.58,49
Eddy Derksen HA1 8-3-2008 Groningen 8.11,15
Gerbert Krukerink HN2 26-1-2001 Groningen 8.17,00
Martin Mensink HB1 27-3-2010 Enschede 8,31,29
Arjan Mombarg HS 21-2-1993 Deventer 8.35,04

10000 meter heren

Naam Categorie Datum Locatie Tijd
Renee Derksen HA1 12-3-2006 Deventer 16.30,59
Harry Pardijs  HSB 20-3-2011 Enschede 17.17.68

Loginstatus:

IJsbaan Status: Dicht
   (26-01-2013)

IJsbaan Lochem Gesloten

(Terug naar boven)

Weer Lochem:

Lidmaatschap »
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Seizoenkaarthouder
Schaatstrainingsgroep
Steunend Lid
Introductie (video)
Afdelingen »
Trainingen
Uitslagen »
Trainers
Juryleden
Eregalerij
Persoonlijke records
Clubrecords
Ranglijst aller tijden
Clubkleding
Afdeling Langebaan
Afdeling Marathon
Langebaan 2011-2012
Langebaan 2011-2012
Langebaan 2010-2011
Marathon 2010/2011
MarathonStand 2010/2011
Marathon 2009/2010
MarathonStand 2009/2010
Introductie (video)
Openingstijden
Route
IJsgroei
Toegangsprijzen
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...